Другите за Николина

Другите за Николина

 

Николина, Проф. д-р. Станислав Семерджиев

Спомени за проф. Николина Георгиева, Неда Станимирова – Крънзова

Има ли живот след …?, доц. Росица Илиева-Георгиева

Николина, проф. д-р Катерина Илкова

Николина, Адонис Кондоянис

Спомен за проф. Георгиева, Ваня Иванова

Аглика за Мама

Да виждаш зад нещата, които гледаш, Славчо Маленов

Стихотворение за мама, Аглика Иванчева

За Николина Георгиева като за Мама, Ивелина Иванчева

Магьосница на сенките, Севелина Гьорова

Николина, Джина Павлова

Николина, Николай Новкиришки

Николина, Такеучи Тойоко

Николина, Зорница Петкова

Николина, Катя Андреева

Напълнете куфара си с чушки, Тамико Онаги

Николина, Рин Ямамура

Сценарий за тържество по случай 70 юбилей на професор Николина
Георгиева и 50 години творческа дейност