Николина, Такеучи Тойоко

 

Николина пее хайку в бамбукова горичка

Имам толкова много спомени с Николина, че дори се опитам да ги прегърна с ръце, но не зная как да го направя. Бих искала тук да представя една случка в Камакура – древната столица на Япония.

 

Николина, Такеучи Тойоко

Бамбукова горичка на храма, Хококуджи. Пътека сред зелени бамбукови стволове. Камакура, Япония.

 

Това стана през есента на 2008 г., когато беше последното посещение на Николина в Япония. Тогава, тя дойде с внука си Никола, за да режисира „Карнавал на животните“ в Театър Пук. Беше свеж есенен ден, когато между репетициите отидохме с приятели да посетим известни и исторически места на древния град Камакура. Николина беше любопитна и с блеснали очи задаваше въпроси.

И така, отидохме на едно от най-известните места – храма Хококуджи. Този храм има прекрасна бамбукова горичка на голяма площ, а в края на пътеката има хижа, където можете да пиете матча (чай, характерен за Япония), като наблюдавате тихо течащия водопад. Докато се наслаждавахме на атмосферата, Николина, която беше малко далеч, присви очи, докато гледаше водопада и започна тихо да си тананика. След като я наблюдавах известно време, попитах Никола, който беше до мен, „Какво прави?“ А той каза: „Сега тя съчинява хайку“.

„Съчинява Хайку?!“ Бях изненадана. Тогава Никола каза: „Тя ще го запише на български, така че по-късно ще го преведа на английски“.

На чистия въздух, където можете да чуете чуруликането на малките птички, виждах удовлетворения израз на Николина, която пее хайку, докато отпива матча и наблюдава течащия водопад.

Работя в куклен театър от дълги години и много от впечатленията, които получих от Николина, са мои ценни съкровища.

Благодаря ти много. Благодаря!

Такеучи Тойоко

Куклен театър Пук

16 септември 2021 г.